THÔNG TIN LIÊN HỆ
Khách hàng(*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Tên công ty
ANH/CHỊ BIẾT ĐẾN VISLOGO THÔNG QUA
Đã hợp tác trước đây ở dự án:
CHỌN ĐỊNH HƯỚNG SÁNG TẠO
Hãy bắt đầu quy trình xây dựng bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp bằng việc lựa chọn những hạng mục phù hợp bên dưới. Hoặc liên hệ VISLOGO để nhận tư vấn miễn phí.
YÊU CẦU THIẾT KẾ
Tên công ty anh/chị ?
Tên thương hiệu/ Logo (Vui lòng cung cấp chính xác phần văn bản của logo)
Slogan/Tag-Line (Nếu Quý khách hàng chưa có slogan/tag-line thì chúng tôi đề nghị rằng bạn có thể hợp tác với chúng tôi để tạo ra slogan ấn tượng và phù hợp cho công ty bạn)
Ý nghĩa của tên thương hiệu / slogan
Quý khách hàng đang làm về lĩnh vực gì, về công ty, vể sản phẩm, tất cả mọi thứ về Quý khách hàng?
Thông điệp chính cần được truyền tải đến khách hàng
Website hiện tại nếu có
Định vị - Là việc xác định vị trí của một thương hiệu (sản phẩm hay dịch vụ) hiện diện trong tâm trí khách hàng so với đối thủ cạnh tranh.
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Đặc điểm
Sự tương đồng so với sản phẩm cùng loại trên thị trường:
Đặc tính khác biệt nổi trội:
Khách hàng mục tiêu:
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp:
Đối thủ cạnh tranh không trực tiếp
YÊU CẦU VỀ SÁNG TẠO LOGO
THÔNG TIN BỔ SUNG
Bổ sung những yêu cầu đặc biệt (nếu có) để có thể giúp cho việc thiết kế Logo được tốt nhất
Vui lòng cho biết ngân sách ước tính cho dự án này
VNĐ
Thời gian yêu cầu để hoàn thành Logo
YÊU CẦU THIẾT KẾ
Tên công ty anh/chị ?
Slogan/Tag-Line (Nếu Quý khách hàng chưa có slogan/tag-line thì chúng tôi đề nghị rằng bạn có thể hợp tác với chúng tôi để tạo ra slogan ấn tượng và phù hợp cho công ty bạn)
Tên thương hiệu/ Logo (Vui lòng cung cấp chính xác phần văn bản của logo)
Ý nghĩa của tên thương hiệu / slogan
Quý khách hàng đang làm về lĩnh vực gì, về công ty, vể sản phẩm, tất cả mọi thứ về Quý khách hàng?
Thông điệp chính cần được truyền tải đến khách hàng
Định vị - Là việc xác định vị trí của một thương hiệu (sản phẩm hay dịch vụ) hiện diện trong tâm trí khách hàng so với đối thủ cạnh tranh.
Website hiện tại nếu có
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Đặc điểm
Sự tương đồng so với sản phẩm cùng loại trên thị trường:
Đặc tính khác biệt nổi trội:
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp:
Đối thủ cạnh tranh không trực tiếp
Mục tiêu của dự án sáng tạo tên
Hàm ý mong muốn truyền tải thông qua tên thương hiệu
Khác
Số lượng từ yêu thích trong tên
Thành tố trong tên thương hiệu
Một số tên thương hiệu của đối thủ mà bạn ấn tượng
Một số tên thương hiệu ở các lĩnh vực khác mà bạn yêu thích:
Một số yêu cầu cụ thể khác về tên:
Mục tiêu của dự án sáng tạo slogan
Đối tượng chính mà slogan tác động đến
(nội bộ hay bên ngoài, khách hàng hay công chúng)
Hàm ý thông điệp thông qua slogan
Số lượng từ tối đa trong slogan:
Slogan của một số đổi thủ cạnh tranh mà bạn biết:
Một số slogan yêu thích nhất:
Kiểu slogan mà thương hiệu nhắm đến
Khác
YÊU CẦU THIẾT KẾ
Tên sản phẩm: (Là tên chính xác đưa lên thiết kế bao bì)
Slogan của sản phẩm (Nếu Quý khách hàng chưa có slogan/tag-line thì chúng tôi đề nghị rằng bạn có thể hợp tác với chúng tôi để tạo ra slogan ấn tượng và phù hợp cho công ty bạn)
Logo của sản phẩm hoặc logo công ty: (Quý khách vui lòng gởi file dạng .psd, .ai, .cdr qua email cho nhân viên quản lý dự án của chúng tôi)
Quy cách đóng gói:
Kích thước
Thông tin toàn bộ nội dung trên bao bì
Website hiện tại nếu có
Định vị - Là việc xác định vị trí của một thương hiệu (sản phẩm hay dịch vụ) hiện diện trong tâm trí khách hàng so với đối thủ cạnh tranh.
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Khách hàng mục tiêu của sản phẩm:
Thị trường phân phối của sản phẩm:
Đặc tính khác biệt nổi trội:
Sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trực tiếp:
Sản phẩm của đối thủ cạnh tranh không trực tiếp
YÊU CẦU VỀ SÁNG TẠO BAO BÌ SẢN PHẨM
Màu sắc bao bì
(Nếu Quý khách hàng chưa lựa chọn được màu sắc thì chúng tôi sẽ đề xuất)
Màu sắc mong muốn
Màu sắc nên tránh
Một số yêu cầu đặc biệt cần chú ý khi sáng tác:
Một số hình ảnh về bao bì sản phẩm cùng loại hoặc bao bì sản phẩm mà bạn yêu thích

Chọn tập tin

YÊU CẦU THIẾT KẾ
Tên công ty anh/chị ?
Slogan/Tag-Line (Nếu Quý khách hàng chưa có slogan/tag-line thì chúng tôi đề nghị rằng bạn có thể hợp tác với chúng tôi để tạo ra slogan ấn tượng và phù hợp cho công ty bạn)
Tên thương hiệu/ Logo (Vui lòng cung cấp chính xác phần văn bản của logo)
Ý nghĩa của tên thương hiệu / slogan
Quý khách hàng đang làm về lĩnh vực gì, về công ty, vể sản phẩm, tất cả mọi thứ về Quý khách hàng?
Thông điệp chính cần được truyền tải đến khách hàng
Định vị - Là việc xác định vị trí của một thương hiệu (sản phẩm hay dịch vụ) hiện diện trong tâm trí khách hàng so với đối thủ cạnh tranh.
Website hiện tại nếu có
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Đặc điểm
Sự tương đồng so với sản phẩm cùng loại trên thị trường:
Đặc tính khác biệt nổi trội:
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp:
Đối thủ cạnh tranh không trực tiếp
KHÁI QUÁT YÊU CẦU
Yêu cầu chung của công ty
(Mô tả khát quát mục đích sử dụng )
Nhóm khách hàng
(Đối tượng khách hàng mục tiêu mà ấn phẩm sẽ tiếp cận)
SƯỜN NỘI DUNG ẤN PHẨM
Giới thiệu chung – Lời mở đầu – Thư ngỏ
(Đưa ra giới thiệu khái quát về công ty, thư ngỏ của lãnh đạo, lịch sử phát triển, năng lực, đội ngũ cán bộ, cam kết với khách hàng, tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi
Cơ cấu tổ chức – Nguồn nhân lực
(Biểu đồ cơ cấu tổ chức từ ban lãnh đạo đến các phòng ban. Giới thiệu các gương mặt tiêu biểu trong ban lãnh đạo – trích dẫn giới thiệu)
Sản phẩm/Dịch vụ cung cấp - Giá trị cốt lõi – tầm nhìn phát triển
(Giới thiệu bao quát về năng lực công ty, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu nổi bật – giá trị cốt lõi. Định hướng phát triển trong tương lai – tầm nhìn)
Thế mạnh của công ty – Giải thưởng – Chứng nhận
(Những thế mạnh đặc biệt của công ty, các giải thưởng, chứng nhận…)
Các dự án/sản phẩm tiêu biểu
(Giới thiệu chi tiết các dự án đã thực hiện)
Đối tác – Hệ thống phân phối
(Danh sách đối tác, khách hàng hoặc hệ thống phân phối…)
Các nội dung/ yêu cầu đặc biệt khác
Cảm ơn anh/ chị đã dành thời gian để điền yêu cầu thiết kế
Nếu anh/chị có thông tin, tài liệu gì thêm liên quan, vui lòng gửi email cho chúng tôi.
VISLOGO sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cám ơn.