HOTLINE: 0938.813.477 - 0977.166.171
YOUR
BRAND
IS
OUR
BRAND

Tại sao là VISLOGO ?

Gói dịch vụ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Đ
a
n
g
 
g
i
.
.
.
Gửi
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Đ
a
n
g
 
g
i
.
.
.
Gửi
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Đ
a
n
g
 
g
i
.
.
.
Gửi

Starting a new product?  Let’s work together.

Hãy bắt đầu quy trình sáng tạo với VISLOGO bằng cách hoàn thành bảng câu hỏi định hướng sau đây.

Những thông tin mà bạn cung cấp sẽ là cơ sở cho quá trình sáng tạo của chúng tôi. Việc hoàn thành bảng câu hỏi này là bước đầu tiên của quy trình thiết kế bao bì sản phẩm, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu thực sự của bạn.

Quy trình

Once you complete the order, we will send you a link to our creative brief

After you submit the creative brief, a team of talented and award winning designers will be assigned to your project

Your project will be created on Basecamp where you will meet your team, communicate with them, check the calendar

In 7-9 business days, we will come back to you with 6 initial logo design concepts, beautifully presented to you with real world usage

You select the design concept of your choice and we will work with you to fine tune and tweak the design to your liking

Once you finalize the design, we will give you final logo files in 8 different formats including vector (EPS and AI) and web (JPG, PNG, GIF, PDF, TIF)

We will give you a 100% ownership certificate and transfer of copyright at the end of the process

FAQs

Blog thương hiệu

WE'D LOVE TO HELP YOU

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn
0938 813 477

Liên hệ