THÔNG TIN LIÊN HỆ
Khách hàng(*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Tên công ty
ANH/CHỊ BIẾT ĐẾN VISLOGO THÔNG QUA
Đã hợp tác trước đây ở dự án:
CHỌN ĐỊNH HƯỚNG SÁNG TẠO
Hãy bắt đầu quy trình xây dựng bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp bằng việc lựa chọn những hạng mục phù hợp bên dưới. Hoặc liên hệ VISLOGO để nhận tư vấn miễn phí.
YÊU CẦU THIẾT KẾ
Tên công ty anh/chị ?
Slogan/Tag-Line (Nếu Quý khách hàng chưa có slogan/tag-line thì chúng tôi đề nghị rằng bạn có thể hợp tác với chúng tôi để tạo ra slogan ấn tượng và phù hợp cho công ty bạn)
Tên thương hiệu/ Logo (Vui lòng cung cấp chính xác phần văn bản của logo)
Ý nghĩa của tên thương hiệu / slogan
Quý khách hàng đang làm về lĩnh vực gì, về công ty, vể sản phẩm, tất cả mọi thứ về Quý khách hàng?
Thông điệp chính cần được truyền tải đến khách hàng
Định vị - Là việc xác định vị trí của một thương hiệu (sản phẩm hay dịch vụ) hiện diện trong tâm trí khách hàng so với đối thủ cạnh tranh.
Website hiện tại nếu có
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Đặc điểm
Sự tương đồng so với sản phẩm cùng loại trên thị trường:
Đặc tính khác biệt nổi trội:
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp:
Đối thủ cạnh tranh không trực tiếp
Mục tiêu của dự án sáng tạo tên
Hàm ý mong muốn truyền tải thông qua tên thương hiệu
Khác
Số lượng từ yêu thích trong tên
Thành tố trong tên thương hiệu
Một số tên thương hiệu của đối thủ mà bạn ấn tượng
Một số tên thương hiệu ở các lĩnh vực khác mà bạn yêu thích:
Một số yêu cầu cụ thể khác về tên:
Mục tiêu của dự án sáng tạo slogan
Đối tượng chính mà slogan tác động đến
(nội bộ hay bên ngoài, khách hàng hay công chúng)
Hàm ý thông điệp thông qua slogan
Số lượng từ tối đa trong slogan:
Slogan của một số đổi thủ cạnh tranh mà bạn biết:
Một số slogan yêu thích nhất:
Kiểu slogan mà thương hiệu nhắm đến
Khác
Cảm ơn anh/ chị đã dành thời gian để điền yêu cầu thiết kế
Nếu anh/chị có thông tin, tài liệu gì thêm liên quan, vui lòng gửi email cho chúng tôi.
VISLOGO sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cám ơn.